Ukážka finančnej analýzy

Ukážkové analýzy

Každí z nás nerád utráca peniaze za hlúposti, alebo naletí podvodníkom na služby, ktoré buď ani nevyužijú, alebo sú kvalitatívne na na nízkej úrovni v porovnaní s ich cenou. Na to aby ste si spravili obraz o kvalite finančnej analýzy a jej prínosu pre Vás a firmu, predkladáme ukážky vypracovaných analýz. Vypracované sú analýzy z rôznych sektorov hospodárstva, s cieľom demonštrovať univerzálnosť využitia finančnej analýzy na ktorýkoľvek podnik. Názvy firiem a vstupné údaje (účtovná závierka, výkaz ziskov a strát) z legislatívnych dôvodov nemôžeme použiť.

Prvou kompletnou finančnou analýzou je výrobný podnik. Jedná sa o veľkú medzinárodnú firmu.

Finančná analýza výrobný podnik

Na demonštrovanie univerzálnosti analýzy, sme vytvorili finančnú analýzu firmy, ktorá pracuje v oblasti umeleckého kováčstva: Finančná analýza kováčstvo

Posledná ukážková kompletná analýza je na podniku, ktorý sa zaoberá obchodom so špecializovaným tovarom. Oproti výrobnému podniku sú v analýze podstatné rozdiely, ktoré boli zohľadnené a prispôsobené na tento typ špecializácie: Financna analyza obchod

Pre tých, ktorí sa rozumejú finančnej analýze a stačia im iba fakty bez komentárov, je tu možnosť vypracovania skrátenej verzie finančnej analýzy bez interpretácie iba za 69 €: Skrátená verzia finančnej analýzy

Na to aby ste mali lepší prehľad o tom, čo všetko obsahuje preverenie obchodného partnera, prinášame názorné ukážky. Prvou je spoločnosť zaoberajúca sa umeleckým kováčstvom: Preverenie financnej situacie kovacstvo

Druhou spoločnosťou je obchod so špecializovaným tovarom. Analýza obsahuje aj preverenie podniku v zozname dlžníkov, vrátane výpisu zo záložného práva: Preverenie financnej pozicie obchod

Vieme preveriť aj subjekty z Českej Republiky a ponúkame názornú ukážku dopravnej spoločnosti

Preverenie financnej pozicie doprava cz

Pre tých, ktorí sa rozumejú finančným ukazovateľom a bankrotným modelom, ponúkame skrátenú verziu preverenia firmy iba za 49 €. Skrátená verzia obsahuje všetky podstatné informácie na identifikovanie bonity firmy a je bez komentárov. Vy dostanete iba potrebné informácie, na základe, ktorých zistíte či firma je prosperujúca, alebo krachujúca: Preverenie firmy – skrátená verzia

V prípade potreby Finančná analýza