finančná analýza

Finančná analýza, prečo áno

Na to aby sme demonštrovali význam finančnej analýzy pre podnik, uvádzame ukazovatele rentability medzinárodnej spoločnosti. Jedná sa o veľkú firmu s viac ako 2000 zamestnancami a s vlastným oddelením finančného manažmentu (podnik pravidelne vypracováva finančnú analýzu).
Finančná analýza - ukazovatele rentability

Na prvý pohľad má podnik výborné výsledky rentability, až na rok 2010, kedy bola hospodárska kríza a útlm výroby. V nasledujúcich rokoch sa situácia zlepšuje a vrchol, respektíve najlepšie výsledky dosahuje v roku 2012 a 2013 (aj keď zaznamenávame slabší pokles rentability vlastného imania). Výsledky, ktoré dosiahol mu závidí nejeden podnik, ukazovatele rentability ďaleko presahujú priemer odvetvia a rentabilita 30% je úctyhodný výsledok. Aby sme demonštrovali význam finančnej analýzy, pozrieme sa bližšie na rentabilitu vlastného imania, ktorá v prvých dvoch sledovaných obdobiach rástla a v poslednom roku nastal mierny pokles. Pomocou pyramídového rozkladu zistíme príčiny tejto zmeny:

Finančná analýza - Pyramídový rozklad ROEV prvom sledovanom období (2010-2011) rentabilita rástla najrýchlejšie (vysoký nárast je spôsobený nízkymi hodnotami v roku 2010 a následné zlepšenie vyvolalo takýto nárast) a bolo to spôsobené hlavne zlepšením rentability tržieb. Z pyramídového rozkladu je vidieť, že je to spôsobené hlavne zlepšením nákladovosti. Najdôležitejšie na tom je, že materiálová a energetická nákladovosť spôsobila pokles ukazovateľa (ukazovateľ poklesol o 1200%), čo si podnik včas všimol vďaka finančnej analýze a ďalší rok tento problém odstránil.

V druhom období rentabilita opäť rastie a za rastom stojí hlavne rentabilita tržieb. Na treťom stupni rozkladu máme zhoršenie nákladovosti služieb, čo spôsobilo pokles ukazovateľa o 24%. Podnik si tento problém vďaka finančnej analýze všimol a ďalší rok znížil tempo prírastku služieb a vďaka tomu až tak výrazne nepôsobí na zhoršenie ukazovatele. (zrejme sa nedalo zabrániť nárastu nákladov na služby, ale vďaka analýze sa zabránilo k nekontrolovateľnému rastu v tejto oblasti). Podnik videl rezervy v materiálovej a energetickej nákladovosti a využil ich čo spôsobilo rast ukazovateľa o 46%.

Ďalším faktorom prečo rentabilita klesla bolo hlavne zníženie zadlženosti. Zníženie zadlženosti vlastného imania spôsobí pokles rentability vlastného imanie, ale na druhej strane väčšiu stabilitu a finančnú nezávislosť. Na to aby si podnik zachoval takto vysokú úroveň rentability a zároveň znížiť zadlženosť, musel zlepšiť nákladovosť a tým vykompenzoval nevýhodu poklesu zo zníženia zadlženosti. Na dôkaz toho prikladáme rozklad celkovej nákladovosti

Finančná analýza - nákladovosť vplyvy

Je vidieť, že nákladovosť klesá po všetky sledované obdobia a nastalo aj avizované zlepšenie v nákladovosti služieb, respektíve zmiernenie zhoršovania situácie. Situácia sa v podniku zlepšila, ale ukazovateľ celkovej rentability poklesol pre zníženie zadlženosti.

Pri kompletnej finančnej analýze sa skúmajú ďalšie činitele, ktoré ovplyvňujú finančnú situáciu podniku. Toto bol krátky úryvok z analýzy, na ktorom sme chceli zdôrazniť význam analýzy. Príklad sme demonštrovali na podniku s viac ako 2000, ktorý podniká na Slovensku a patrí pod medzinárodnú spoločnosť, kde je samozrejmosťou vlastné oddelenie finančného manažmentu. Malé a stredné podniky nemajú finančné prostriedky na vytvorenie podobného oddelenie. Zároveň si uvedomujeme význam služby, preto pre malé a stredné firmy je tu alternatíva externého outsourcingu. Za prijateľnú cenu získajú všetky potrebné informácie o finančnom zdraví podniku. V prípade záujmu o finančnú analýzu Finančná analýza - kontakt , alebo si pozrite názornú ukážku finančnej analýzy podnikuFinančná analýza, respektíve štruktúru finančnej analýzyFinančná analýza - štruktúra