preverenie firmy - zahranicie - zahraničné firmy

Preverovanie subjektov zo zahraničia

Vzhľadom na legislatívu a povinnosť zverejňovať účtovnú uzávierku do zbírky listin, vieme preveriť klientov aj z Českej republiky. Náš program bol upravený aby dokázal spracovať aj české výkazy a ponúkame Vám názornú ukážku českej prepravnej firmy:

Preverenie financnej pozicie doprava cz

Usilujeme sa rozšíriť sortiment služieb o ďalšie subjekty zo zahraničia. Bude to závisieť od databázy účtovných závierok, ku ktorým budeme mať prístup. Následne zahraničná účtovná závierka sa bude musieť implementovať do programu, kde prebiehajú samotné výpočty finančnej situácie. Tento projekt je časovo náročný, ale veríme, že v blízkej dobe rozšírime portfólio služieb o ďalšie krajiny.

V prípade záujmu o službu preverenie firmy - overenie