analýza nákladov a výnosov

Analýza nákladov a výnosov

Analýza štruktúry nákladov a výnosov sleduje v prvom rade to kde vznikajú náklady a výnosy. Podnik by mal mať najväčší podiel v hospodárskej činnosti (preto bol aj vytvorený aby tvoril hodnotu v hospodárskej činnosti). Príliš veľký podiel výnosov vo finančnej činnosti alebo v mimoriadnej môže viesť k záveru, že v budúcom období prípadný dobrý výsledok už nezopakuje. Mimoriadnou činnosťou môžme rozumieť príjem zo škodovej udalosti a vo finančnej činnosti to môžu byť výnosy z obchodovania na burze. Keď bude mať podnik takúto štruktúru výnosov, je veľmi málo pravdepodobné, že sa výnosi budú opakovať aj v ďalších rokoch.
V druhom prípade sa sleduje vývoj výnosov a nákladov z dlhodobého hľadiska. Pri zvyšovaní výroby budú obe tieto zložky rásť, ale ak výnosy rastú rýchlejšie ako náklady, znamená to že podnik hospodárnejšie využíva svoje zdroje

Finančná analýza - analýza náklady

Finančná analýza - analýza výnosy

Finančná analýza - analýza náklady a výnosy

Zo štruktúry vyplýva, že takmer celý objem výkonov sa sústreďuje na hospodársku činnosť, čo je v tomto prípade pozitívne- na to podnik vznikol aby tvoril pridanú hodnotu vo svojej činnosti. Môžeme si všimnúť rastúce trendy všetkých zložiek nákladov a výnosov, čo bolo spôsobené hlavne nárastom predaja. Horšie na tom je, že náklady rastú omnoho rýchlejšie ako výnosy, čo sa odzrkadlí v poklese zisku a ostatných ukazovateľoch merajúcich výkonnosť podniku. Štruktúra je stabilná, až na postupný nárast výrobnej spotreby, ktorá vzrástla o 100% v rokoch 2011- 2014

Prejsť na ďalší článok: Zlaté bilančné pravidlo