Beermanova analýza

Beermanova analýza

Model predikcie finančnej tiesne vytvorený nemeckým ekonómom Beermanom, sa používa na hodnotenie finančnej situácie a prognózu vývoja pre remeselné a výrobné podniky. Pravdepodobnosť chyby v predpovedi bankrotu je v prvom roku pred bankrotom podniku 9,5%, v druhom roku 19,1%, tri roky dopredu 28,6% a štyri roky pred bankrotom je už 38,2%. V našich podmienkach Beermanova analýza nebola testovaná a preto treba výsledky brať s rezervou.

Finančná analýza - Beermanova analýza

Finančná analýza - Beermanova analýza hodnotenie

Finančná analýza - Beermanova analýza graf

Beermanova analýza zaradila podnik v roku 2011 do žltej zóny (dobre). Ostatné modeli podnik radili do šedej až červenej. Posledné roky sú v zelenej zóne, čo je totožné s ostatnými modelmi. Trend je rovnaký, postupné zlepšovanie hodnotenia.

Prejsť na ďalší článok: Zhrnutie celkovej finančnej situácie