Finančné plánovanie

Finančné plánovanie – detailné informácie

Na to aby bolo jednoduchšie pochopiť čo obsahuje finančné plánovanie, je k dispozícii video, ktoré vysvetlí ako sa jednotlivé položky finančného plánovanie menia a ako vplývajú na jednotlivé ukazovatele.

Z predchádzajúceho prípadu sme pomocou finančného plánovania odstraňovali problémy, ktoré sme zistili pomocou finančnej analýzy – zisk klesal čoraz vyšším tempom, ukazovatele rentability sa zhoršujú, príčinou problému bola horšia nákladovosť, konkrétne služieb a mzdovej nákladovosti. Videom získate obraz aké zmeny sa dosiahli finančným plánovaním a zároveň bude úvodom do problematiky, ktorú hlbšie preskúmame.

Finančné plánovanie a dopad na ukazovatele

Po tom ako sme finančným plánovaním namodelovali ďalší rok, budeme sledovať ako sa zmenili jednotlivé ukazovatele oproti minulému obdobiu.

Finančné plánovanieNa prvý pohľad vidieť, že takmer všetky ukazovatele si polepšili až na mierne zvýšenie dlhodobej zadlženosti, ktorá vzrástla iba percentuálne, lebo aktíva a pasíva sa znížili (absolútna výška sa nezmenila). V ďalšom videu si rozoberieme vplyv finančného plánovania na jednotlivé súčasti analýzy, vrátane vplyvu na rozklad činiteľov.

V prípade záujmu o naše služby Finančné plánovanie , alebo si nižšie môžte pozrieť štruktúru finančného plánovania.

Štruktúra finančného plánovania

Okrem samotnej zmeny výnosov, nákladov, aktív a pasív (jednotlivé položky, ktoré je možné meniť sú uvedené vyššie na obrázku) sa skúma dopad jednotlivých namodelovaných scenárov na ukazovatele. Štruktúra skúmaných ukazovateľov vo finančnom plánovaní je nasledovná: