Index in05

Index IN05

Index IN05 patrí k najznámejším českým indexom vytvorený manželmi Neumaierovými, ktorý je kombináciou bonitného a bankrotného modelu. Ide o aktualizáciu svojho predchodcu indexu IN01 a zároveň je to aj posledný najnovší model. Spolu s Altmanovými modelmi sa zaradujú medzi najpresnejšie modeli, ktoré možno aplikovať v našich podmienkach.

Index IN05

Index IN05 hodnotenie

Index IN05 graf

Český index IN05 výsledkami kopíruje Altmanovu Zetu. V roku 2010 podnik zaraďuje medzi krachujúce, ale situácia sa zlepšuje každým rokom. Posledný rok výrazne predbieha hranicu prosperity a v budúcnosti by nemali vzniknúť finančné problémy a mal by tvoriť hodnotu.

Prejsť na ďalší článok: Rýchly test