insolventné podniky

Štatistika insolventných podnikov

V roku 2014 stúpol počet vyhlásených konkurzov firiem na Slovensku. Do problémov sa dostalo 407 subjektov, čo je o 13 viac ako bol doposiaľ historicky najvyšší počet vyhlásených konkurzov z roku 2013. Vyplýva to z aktuálnej analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau.Údaje spoločnosti naznačujú, že medzi zbankrotovanými subjektmi prevládali s počtom 336 právnické osoby, 71 konkurzov bolo vyhlásených na majetok fyzických osôb – živnostníkov. Celkovo 30 subjektom bola najskôr povolená reštrukturalizácia, ktorá ale nebola úspešná, a následne bol na ich majetok vyhlásený konkurz.

Čítajte viac: http://ekonomika.sme.sk/c/7573857/v-roku-2014-padol-rekord-v-pocte-bankrotov.html#ixzz3qLEwXQr6

Preverenie firmy - Pocet firiem v strate 2014

Preverenie firmy - pocet firiem v strate 2013

Štatistika hovorí, že necelá polovica firiem je v strate, znamená to že máte prakticky polovičnú šancu, že budete obchodovať s firmou, ktorá nedokáže vytvoriť hodnotu. Keď natrafíte na podnik, ktorý je dlhodobo v strate, je iba otázkou času kedy si odčerpá posledné zdroje a dostane sa do platobnej neschopnosti. Ďalšou zaujímavosťou v tejto štatistike je, že poklesol počet firiem s nulovým ziskom. Je to spôsobené daňovými licenciami, ktoré je potrebné platiť aj pri strate alebo nulovom zisku a podniku sa už neoplatí skresľovať účtovné výsledky a tým pádom vykážu skutočný zisk (respektíve do výšky dane z daňovej licencie). To je aj dôvod rastu počtu ziskových firiem, ale aj napriek tomuto rastu je tu veľké množstvo stratových firiem, ktoré môžu spôsobiť potencionálnym obchodným partnerom problémy a je nevyhnutné ich preveriť.