Index bonity

Index bonity

V nemecky hovoriacich krajinách sa veľmi často používa diskriminačná funkcia, ktorá sa nazýva index bonity. Oproti prvým trom modelom má menšiu vypovedaciu hodnotu, ale ako doplnkový model nám bude skompletizuje obraz o celkovej situáciu analyzovaného podniku.

index bonity

index bonity - hodnotenie

index bonity - graf

Index bonity zaradil najkritickejší rok 2010 do šedej zóny, ale v ostatných rokov sa hodnotenie zlepšuje a v poslednom roku tak ako to bolo u predchádzajúcich ukazovateľov hodnotenie je najvyššie (extrémne dobrá finančná situácia). Vývoj kopíruje ostatné modely. Spolu s ostatnými modelmi, predpovedajú podniku dobrú finančnú situáciu s tým, že v budúcnosti bude tvoriť hodnotu naďalej a podniku nehrozí bankrot.

Prejsť na ďalší článok: Tafflerov model