finančná analýza - finančno -ekonomická analýza

Zdravie firmy súvisí s finančnou analýzou

Prečo je dobré poznať zdravie firmy? Lebo…Finančná analýza podniku
Čo všetko obsahuje finančná analýza? Pozrite si štruktúru finančnej analýzy Finančná analýza, alebo priamo ukážkové analýzy podnikov Finančná analýza, alebo si pozrite úvodné video Finančná analýza - video

  • Pomocou finančnej analýzy sa porovnáte s konkurenciou, v našom prípade s odvetvím, s cieľom zistiť či je podnik na tom lepšie, horšie ako odvetvie a vieme ho napríklad zaradiť do hornej štvrtiny najlepších firiem
  • Okrem porovnávania sa s konkurenciou zistíte samotný trend vývoj firmy – ako sa vyvíja finančná situácia z roka na rok (analýzou sa zistí, že podnik je na tom lepšie ako konkurencia, ale trend má nepriaznivý vývoj a je nutné spraviť opatrenia)
  • Dôležitým poznatkom finančnej analýzy sú príčiny vzniku zmeny, ktorá nastala. Príkladom je: zisk nám klesol o 20% z dôvodu rastu nákladov na spotrebu materiálu Finančná analýza
  • Každá analýza musí smerovať k hodnoteniu budúcnosti Finančná analýza. Okrem samotného prognózovania je dôležité odstrániť slabé stránky, respektíve nedostatky, ktoré sa zistili. Finančná analýza obsahuje návrhy na zlepšenie situácie. S týmto úzko súvisí aj modelovanie (plánovanie) budúcej finančnej situácie Finančná analýza

Skrátená verzia finančnej analýzy

Pre tých, ktorí sa rozumejú finančnej analýze a stačia im iba fakty bez komentárov, je tu možnosť vypracovania skrátenej verzie finančnej analýzy bez interpretácie iba za 69 €. Vy dostanete potrebné informácie, na základe, ktorých si sami vykonáte analýzu. Ukážku skrátenej verzie si môžte pozrieť tu Finančná analýza - skrátená verzia

Nie každý si môže dovoliť vytvoriť vo firme oddelenie finančného manažmentu, ktoré bude tieto činnosti plniť. Pre malé a stredné firmy je tu alternatíva externého outsourcingu. Za prijateľnú cenu získajú všetky potrebné informácie o finančnom zdraví podniku. V prípade záujmu o vypracovanie finančnej analýzy Finančná analýza. Uvedomujeme si náročnosť finančnej analýzy na odborné znalosti a preto samotné vypracovanie analýzy zahŕňa aj odbornú konzultáciu, kde budú vysvetlené jednotlivé postupy a pojmy, ktoré laik sotva pochopí.

Význam a využitie finančnej analýzy???

Úlohou finančnej analýzy je nájsť slabé stránky podniku, ktoré by mohli v budúcnosti viesť k problémom a silných stránok, o ktoré sa podnik môže v budúcnosti opierať. Finančná analýza je teda východiskom pre prijímanie správnych rozhodnutí o budúcnosti podniku. Pravidelné meranie výkonnosti Vám pomôže:

  • identifikovať problémové oblasti skôr, ako sa vymknú spod kontroly (a odstrániť ich)
  • získavať informácie pre zlepšovanie riadenia podniku (napríklad oddeľovať ziskové výrobky od stratovýchFinančná analýza, alebo určuje oblasti, v ktorých je možné znížiť náklady atď.)
  • je nevyhnutným podkladom pri príprave a realizácii dôležitých finančných rozhodnutí – pri investičnej činnosti, pri zostavovaní podnikovej stratégie
  • umožňuje podnikateľovi nazerať na podnik optikou okolia, t.j. posudzovať spoločnosť tak, ako ju na základe výsledkov posudzujú nezainteresované osoby zvonka.
  • dôležitým podkladom pri žiadaní bankového úveru
  • Využijú ju majitelia firiem (na kontrolu svojho majetku), investori, manažéri, dôležitý podklad na zistenie finančnej kondície konkurencie

Finančná analýza sa väčšinou používa ako súčasť niečoho väčšieho, ako podnikateľského (business) plánu, pri tvorbe stratégie podniku, alebo finančného plánu. Podľa potreby Vám vieme všetky tieto dokumenty vypracovať, iba Finančná analýza - kontakt

Ukážkové video finančnej analýzy