Tafflerov model

Tafflerov model

Tafflerov model zo všetkých modelov má najnižšiu rozlišovaciu schopnosť. Zaradil totiž najviac krachujúcich podnikov medzi prosperujúce (chyba α). Výsledky Tafflerovho modelu treba brať iba ako doplnkové, ktoré poskladajú celkovú mozaiku o finančnej kondícii podniku.

Finančná analýza - Tafflerov model

Finančná analýza - Tafflerov model hodnotenie

Finančná analýza - Tafflerov model graf

Model v tomto podniku zaradil podnik vo všetkých rokoch do prosperujúcej zóny (aj keď rok 2010 bol na hranici so šedou zónou). Hodnotenie každým rokom stúpa a v poslednom roku výrazne prevyšuje hranicu prosperity. Trend vývoja je identický s ostatnými modelmi. Vzhľadom na nízku vypovedaciu hodnotu modelu, jeho hodnotenie treba brať iba ako doplňujúce k ostatným modelom a treba brať do úvahy hlavne pozitívny trend.

Prejsť na ďalší článok: Beermanova analýza